Missie van SAM

SAM is een sterke, brede lokale welzijnsorganisatie gedragen door vrijwilligers en professionals die werk leveren van kwalitatief goed niveau. Wij ondersteunen en faciliteren de maatschappelijke vraag met oog op versterken van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers. Met een aansprekend pakket aan diensten spelen we pro-actief en betrokken in op de diversiteit van dorpen en bewoners.

Strategische doelen

 • SAM  kenmerkt zich door de integrale en gebiedsgerichte aanpakEen samenhangend geheel van diensten en producten al dan niet op wijk- of dorpskern-niveau. Wij zoeken altijd samenwerking met andere belanghebbenden.
 • Wij faciliteren het zelf organiserend vermogen van mensen en versterken methodisch de eigen kracht.
 • Het werk van SAM is sterk gericht op preventie en maatschappelijk herstel en draagt daarmee bij aan het ontlasten van de maatwerkvoorzieningen. SAM staat voor een ondernemende en financieel gezonde organisatie.
 • Wij laten ons werk voor ons spreken door goede resultaten en werken voortdurend aan verbetering & vernieuwing.

Doelgroepen

SAM biedt ondersteuning aan bewoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op een breed werkveld gelieerd aan de WMO. Denk aan:

 • ouderen
 • jeugd en jongeren
 • allochtonen
 • mantelzorgers
 • mensen met een beperking
 • vrijwilligers
 • actieve burgers met eigen initiatief
 • mensen met een re-integratie opdracht
 • mensen met een inburgering opdracht
 • scholieren en studenten voor een (maatschappelijke) stage