Meldcode huiselijk geweld SAM
Huiselijk geweld komt helaas met regelmaat voor. Omdat iedereen het recht heeft om zich veilig te voelen in zijn of haar eigen huis maakt SAM zich sterk voor het voorkomen en (zo vroeg mogelijk) stoppen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling stopt vaak niet vanzelf. Onze medewerkers zijn alert op signalen van huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het (minderjarige) slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Kindermishandeling is elke vorm van fysiek of psychisch geweld, verwaarlozing en misbruik van minderjarigen door ouders of andere personen van wie de minderjarige afhankelijk is.
Vanaf juli 2013 zijn alle maatschappelijke organisaties verplicht te werken vanuit de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is een stappenplan waarin medewerker verteld wordt wat er van hen verwacht wordt bij signalen van huiselijk geweld of kinder- en ouderenmishandeling. Als een medewerker huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt, zullen zij dit met betrokkene(n) bespreken. Als betrokkene(n) de situatie willen verbeteren, maken zij hier samen afspraken over. De medewerker schakelt zo nodig professionele hulp in. Als de situatie niet verbetert en het geweld niet stopt, ziet de medewerker zich vanuit de wetgeving genoodzaakt contact op te nemen met Veilig Thuis Hollands Midden. In crisissituaties of bij spoed neemt de medewerker direct contact op met de politie.