De medewerkers en vrijwilligers van SAM doen hun best om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren maar toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht hebt.

Wij nemen uw klacht serieus want we beseffen dat er soms iets mis kan gaan in onze dienstverlening of in de relatie met onze medewerkers.  

Wij vragen u om uw klacht eerst te bespreken met de desbetreffende medewerker of vrijwilliger. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij SAM via een brief:

Stichting SAM
t.a.v. directie (vertrouwelijk)
Rijngaarde 1
2411 EV  Bodegraven

Uw klacht zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.