Vacature Projectcoördinator

Vacature Projectcoördinator

SAM is een lokaal stevig gewortelde netwerkorganisatie, spin in het web om initiatieven, bewoners en organisaties te verbinden op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg.
SAM is actief binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor de dorpen Bodegraven, Driebruggen, Reeuwijk Brug, Reeuwijk Dorp, Nieuwerbrug en Waarder. SAM werkt – samen met verschillende partners en de gemeente- als netwerkorganisatie aan vernieuwend welzijnswerk. De vernieuwende kijk op welzijn komt het meest tot uiting in de projecten Huis van Alles, BUURbook en in de werkwijze van de Sociaal Makelaars.

Voor het nieuw te starten maatjesproject Samen sterk en de lopende dienst Taalcoach en buddy’s voor vluchtelingen is SAM per direct opzoek naar een

Projectcoördinator
20-36 uur
Deze vacature bestaat uit twee te combineren werkonderdelen verdeeld in 20 uur Samen sterk en
8 tot 16 uur Taalcoach/buddy. Het heeft de voorkeur beide onderdelen te combineren in een functie, maar andere mogelijkheden zijn bespreekbaar. De looptijd van het project Samen sterk is 2 jaar, bij afsluiting van de projectperiode bepaald evaluatie de voortgang.
Algemene functie kenmerken
Samen sterk
SAM start per 2018 met een nieuw maatjesproject Samen sterk. SAM ontvangt – als welzijnsorganisatie en met de decentralisaties in het sociaal domein – regelmatig vragen voor diverse vormen van maatjes, onder andere via GGZ verwijzers. In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is er nog geen organisatie die in deze vraag in brede zin voorziet. De werkwijze en vrijwilligerspopulatie van het huidig dienstenaanbod past niet bij deze vraag, maar als brede welzijnsorganisatie wil SAM die vraag wel graag oppakken.
In Samen Sterk gaan we werken met vrijwillige coördinatoren. De projectcoördinator werft vrijwilligers voor deze taak, ondersteund en ontwikkelt de dienst zo dat deze uiteindelijk zelfstandig opereert. Voorbeelden van deze werkwijze bij SAM zijn nu al de diensten Automaatje en Graag Gedaan.
De projectcoördinator werft tevens vrijwilligers die zich als maatje inzetten. Maatjes drinken een kop koffie, ondernemen samen een activiteit, maar kunnen ook ondersteuning bieden aan bijvoorbeeld mantelzorgers door uitzoek- & regelwerk. Maatjes worden niet ingezet om tot in lengte van dagen aan een individu gekoppeld te blijven, maar zoeken naar aansluiting bij een collectief. Dat collectief is te vinden in de Huizen van Alles, bij (sport)verenigingen in de vorm van deelnemer, vrijwilliger, dagbesteding of ervaringsplaats.

Taalcoach en buddy
In 2016 heeft SAM het bewonersinitiatief Taalcoaches op verzoek overgenomen om continuïteit en verder verbeteren van de dienst te waarborgen. Op dit moment zijn er verspreid door alle dorpen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk meer dan 35 taalcoaches actief en verbonden aan SAM. De taalcoaches ondersteunen statushouders, oudkomers en laaggeletterden bij het leren van de Nederlandse taal en helpen de nieuwkomers wegwijs te worden in de leefomgeving.
De Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Vluchtelingenwerk, Fermwerk, Acceptus en SAM hebben per 2018 samen het ambitieniveau verhoogt voor statushouders die zich vestigen in de gemeente onder de noemer “versneld burgerschap”. Doel is deze zo snel mogelijk te laten inburgeren. Taalverwerving, sociaal netwerk en werk zijn hierin de belangrijkste elementen.
De projectcoördinator voert het taalcoach en buddy project uit en is samen met de sociaal makelaars de verbindende schakel naar andere diensten van SAM en netwerkpartners die kunnen bijdragen aan versneld burgerschap.
Werkzaamheden
De projectcoördinator is verantwoordelijk voor:
– Werving vrijwilligers.
– Coaching & (bij)scholing van vrijwilligers.
– Matchen vraag & aanbod.
– VOG-aanvragen, administratie, registratie en rapportage.
– Positioneert de dienst zowel intern als extern in het sociaal domein.
– Verzorgt publiciteit gericht op het project Taalcoaches.
– Stimuleert het gebruik van het digitale dorpsplein BUURbook

Competenties
• Is zichtbaar, ondernemend en benut professionele ruimte
• Is innovatief en creatief
• Versterkt eigen kracht, zelfregie en oplossingsgericht gedrag
• Stuurt op betrokkenheid en participatie
• Verbindt individuele en gemeenschappelijke vragen en potenties
• Beweegt zich gemakkelijk tussen verschillende werelden en culturen
• Signaleert en speelt in op veranderingen
• Houdt van pionieren en kan in korte tijd een eigen sociaal en professioneel netwerk ontwikkelen en in dienst stellen van anderen.
Wij vragen
• Een relevant HBO diploma of bewezen kennis en ervaring op HBO ¬niveau
• Ervaring in het werken conform de principes van Vernieuwend Welzijn
• Een sterke netwerker, collegiaal en ondernemend
• Ervaring met projectmatig werken
• Geen 9 tot 5 mentaliteit (flexibel) en mobiel (eigen auto, dienstfiets is aanwezig)
• Ervaring met werken in kleine kernen is een pré.
Wij bieden
• Een functie in het hart van het sociale domein met veel ruimte voor eigen initiatief
• Een dynamische werkomgeving
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal werk, functie SCW 3 schaal 8 en opname in pensioenfonds PFZW.
Solliciteren
Solliciteren met motivatie brief en CV via info@samwelzijn.nl of middels button Indeed.
Sluitingstermijn is woensdag 24 januari 2018 om 12.00 uur. Gesprekken vinden plaats in week 5.
Voor vragen kunt u zich richten tot Mirjam van Veen – Directeur SAM 06-16176259 / 0172-614500.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.