Sociaal team

Heeft u een vraag voor hulp of ondersteuning? Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u bij het Sociaal Team terecht. Het Sociaal Team kijkt samen met u naar een oplossing.

Het Sociaal team bestaat uit sociaal werkers. Deze medewerkers hebben specifieke kennis op allerlei gebieden. Dit betreft participatie, inkomen, schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning, zoals maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, ouderenadvies en welzijnswerk. Andere gebieden zijn jeugd- of gezinsproblematiek, psychische problematiek en jeugdpsychiatrie, en mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Het Sociaal team werkt nauw samen met een onafhankelijke wijkverpleegkundige.

Door de bundeling van deskundige beroepskrachten in één team kan het Sociaal Team inwoners beter ondersteunen. Het Sociaal Team richt zich op het versterken van de eigen kracht en het eigen sociale netwerk. Door snelle inzet van de juiste hulp en ondersteuning kan vaak worden voorkomen dat problemen verergeren, of zwaardere vormen van zorg nodig zijn.

Hulp bij u thuis

De medewerkers van het Sociaal Team komen zoveel mogelijk bij de mensen thuis langs. Zij kunnen kortdurende hulp bieden of helpen bij het zo snel mogelijk inschakelen van de zorg die nodig is. Als er sprake is van ingewikkelde problemen of problemen op meerdere gebieden, wordt samen met  u en/ of het gezin een plan gemaakt. U krijgt een vast aanspreekpunt binnen het Sociaal Team.

Hulp inschakelen Sociaal Team

U kunt het Sociaal Team bereiken via sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl telefoon: 0172 769218.

Hulp vanuit het sociaal team kan ook ingeschakeld worden via de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin, SAM, Ferm Werk, of de school. Hieronder treft u de contactgegevens aan.

Inloop

U kunt met uw hulpvraag ook terecht tijdens het wekelijkse inloopmoment:

Maandag        9.00-10.00 uur     

Spoorlaan 2a Bodegraven (1e etage)
De Kaarde 13E Reeuwijk, Medisch Centrum Reeuwijk

Papierwinkel

Voor alle hulp met uw administratie. Zoals het gestructureerd organiseren van uw administratie, moeilijk brieven schrijven, schulden en het aanvragen van toeslagen, betalingsregelingen en kwijtscheldingen kunt u terecht bij de papierwinkel.

Donderdag       14.00-15.30 uur

Huis van Alles Bodegraven, Vromade 1B