Heeft u een vraag voor hulp of ondersteuning? Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u bij het Sociaal Team terecht.

Het Sociaal Team kan u verder op weg helpen. U kunt er terecht met al uw vragen op het gebied van bijvoorbeeld Jeugdhulp, Financiën, Huisvesting of WMO. Het Sociaal Team kijkt samen met u naar wat u nodig heeft.

Het Sociaal Team heeft wekelijks inloopmomenten:

Maandag 09.00-10.00 uur in het Evertshuis aan de Julianastraat 4 op de begane grond

De papierwinkel
Heeft u vragen over uw administratie of financiën? Komt u er zelf niet uit? Heeft u financiële hulp of ondersteuning nodig? Kom dan langs bij de Papierwinkel in Bodegraven of Reeuwijk.

De papierwinkel heeft een inloop in Huis van Alles Bodegraven,  Vromade 2B,  Bodegraven

Donderdag 14.00-15.30

En in het Huis van Alles in Reeuwijk-Brug, Van Staverenstraat 39,  Reeuwijk-Brug

Dinsdag 14.00-15.30

De Papierwinkel is een wekelijkse inloop voor administratieve of financiële vragen. Iedereen kan hier terecht met vragen over bijvoorbeeld:
-Aanvragen DigiD
-Kwijtscheldingen (o.a.. Hoogheemraadschap- en gemeentebelastingen)
-Aanvragen uitkering
-Formulieren Studiefinanciering
-Aanvragen Bijzondere bijstand
-Aanvraag Ondersteuningsfonds*
-Schuldhulpverlening

Het  Ondersteuningsfonds
Bent  inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en heeft u moeite om financieel de eindjes aan elkaar te knopen? Dan kunt u een beroep doen op het Ondersteuningsfonds.
Noodfonds

Het Ondersteuningsfonds is een noodfonds. Bij iedere aanvraag wordt eerst gekeken of er geen andere voorliggende voorzieningen zijn waarvoor u in aanmerking kunt komen zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand of de collectieve ziektekostenverzekering. Is dat niet het geval, dan wordt gekeken of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Ondersteuningsfonds.

Wanneer kom ik aanmerking
Voor het Ondersteuningsfonds gelden geen strikte inkomenscriteria. Ook maakt het niet uit waarvoor u een aanvraag indient; dit kan voor van alles zijn.

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag voor het Ondersteuningsfonds indienen bij FermWerk. Op www.fermwerk.nl kunt u een aanvraagformulier downloaden of u kunt bellen met hen op nummer 0348- 497 000

Informatie en meer info?
U kunt contact opnemen met het Sociaal Team Bodegraven-Reeuwijk

Telefoon         0172-769 218

E-mail             sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl

Hulp vanuit het Sociaal Team kan ook ingeschakeld worden via de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin, SAM, Ferm Werk, of de school. Hieronder treft u de contactgegevens aan.

 

Welzijn op recept

Soms is het ingewikkeld om een positieve draai aan je leven te geven. Je wilt wel wat doen, maar waar begin je. Samen met de Welzijnscoach ga je op zoek naar activiteiten waar je energie van krijgt. Je coach helpt je bij het zetten van de eerste stappen. Bestemd voor jong en oud.

Hoe kom je in contact?

De welzijnscoach heeft elke week een inloop spreekuur bij de huisartsenpraktijken in het Medisch Centrum Bodegraven en het Zorgstation en de Huisartsenpraktijk Reeuwijk. Je kunt er naar vragen bij je huisarts of de assistente.

Vraag de huisarts om een verwijzing of neem contact op met één van de Welzijnscoaches:

Petra van den Berg       06-22 43 93 75

Eva van Rooijen           06-33 10 82 44

Ellen Eshuis                 06-15 37 11 55