tegel-buurtsport-coachWat is een buurtsportcoach?
Veel bewoners in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn al op de hoogte van het feit dat er buurtsportcoaches zijn binnen onze gemeente. Maar wat zijn buurtsportcoaches eigenlijk en wat doen ze? De Buurtsportcoach is een functie die in het leven is geroepen aan de hand van een subsidieregeling vanuit het rijk. Het doel is de bewoners in gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan het sporten / bewegen te krijgen. Buurtsportcoaches zijn opvolgers van combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht:

  • Het organiseren van sport- en beweegaanbod in de buurt;
  • Het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. 

Heel kort gezegd is het de taak van de buurtsportcoaches in gemeente Bodegraven-Reeuwijk om zoveel mogelijk inwoners op een laagdrempelige manier te laten bewegen, met de toekomstvisie om Bodegraven-Reeuwijk aan het bewegen te houden. Jong en oud, mannen en vrouwen, wel of geen beperking. Zo houden zij zich nu veel bezig met het coördineren van bestaande en nieuwe activiteiten, zitten zij in de organisatie van de Avond4daagse en richten zij zich momenteel ook op het eerstvolgende Sportcafé. De buurtsportcoaches zijn bereikbaar via buurtsportcoach@sbab.nl

Meer informatie over onze organisatie vindt u hier.