Fondsen maken het project Huisbezoek 70+  van SAM mogelijk

Fondsen maken het project Huisbezoek 70+ van SAM mogelijk

Het Oranje Fonds draagt E 23.000 bij voor het 1e project jaar 2018 en als alles goed verloopt nog eens E 23.000 voor het 2e jaar in 2019. Eerder was er al een toezegging voor de hele projectperiode van het lokale Fonds ondersteuning Rijngaarde. Zij dragen E 30.000 bij om het Huisbezoek 70+ uit te kunnen voeren. Ook de gemeente en woningbouwverenigingen Reeuwijk en Mozaiek Wonen dragen hun steentje bij.

Elke inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ouder dan 70 jaar ontvangt ergens in 2018 of 2019 een brief via de gemeente met een verzoek voor toestemming van een huisbezoek. De bewoners die dit wensen, worden op afspraak thuis bezocht door een speciaal opgeleide vrijwilliger.
Tijdens dit bezoek wordt er informatie gegeven over de plaatselijke voorzieningen en mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk in gezondheid en welzijn zelfstandig te kunnen functioneren.
Met behulp van een uitgebreide vragenlijst is er een gesprek over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, mantelzorg, behoefte aan zorg- en dienstverlening, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Is er behoefte om dieper op een of meer terreinen in te gaan, dan is een vervolgafspraak zo gemaakt om daar met een professional over verder te praten. Dat kan bijvoorbeeld zijn met de wijkverpleegkundige, een ouderenadviseur, een notaris of een andere deskundige.
SAM wil graag kwetsbare ouderen in beeld krijgen om passende ondersteuning te kunnen bieden. Maar even zo belangrijk doel is om bewoners te informeren over het zeer diverse aanbod van voorzieningen en wat je zelf kunt ondernemen, juist voordat er belemmeringen optreden door verdergaande veroudering. Als je vooruit kijkt zijn er vaak eenvoudige preventieve maatregelen te treffen om zo lang mogelijk goed en zelfstandig te wonen. Het geeft een goed gevoel als je het zelf in de hand hebt.
Het Fonds ondersteuning Rijngaarde wil lokale initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het welzijn van ouderen. Het fonds is ontstaan uit de vroegere verkoop van het wooncomplex, maar wil de ondersteuning niet beperken tot alleen deze bewoners in de gemeente.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.
Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.