volwassenenVoor volwassenen is er een breed aanbod van activiteiten gericht op vrije tijd, educatie en sport en beweging. Het Evertshuis, De Zon, Stichting Beheer Accommodaties Bodegraven (SBAB), en SAM zijn actief op dit terrein.

Maar ook de Volksuniversiteit,  de Bibliotheek en de Huizen van Alles organiseren regelmatig activiteiten. Daarnaast kent onze gemeente een bruisend verenigingsleven waar u zich bij kan aansluiten.