jongerenVoor jongeren is er een breed aanbod van activiteiten gericht op vrije tijd, educatie en sport en beweging. Door SAM-partners wordt het jongerenwerk vooral uitgevoerd door De Zon en Stichting Beheer Accommodaties Bodegraven (SBAB).
U komt hier via de aan de rechterkant geplaatste logo’s.