jongerenVoor jongeren is er een breed aanbod van activiteiten gericht op vrije tijd, educatie en sport en beweging. Door SAM-partners wordt het jongerenwerk vooral uitgevoerd door De Zon, Stichting Beheer Accommodaties Bodegraven (SBAB) en Stichting Jeugd -en Jongerenwerk Midden-Holland.
U komt hier via de aan de rechterkant geplaatste logo’s.