De cursus ‘Omgaan met geld”, start donderdag 11 mei gaat niet door.

De cursus ‘Omgaan met geld”, start donderdag 11 mei gaat niet door.

Momenteel hebben er niet voldoende inwoners van Bodegraven- Reeuwijk zich aangemeld.

 

Wij willen wel graag de mogelijkheid bieden om de komende maanden aan te blijven melden en zodra er genoeg deelnemers zijn kan de cursus alsnog van start gaan. Waarschijnlijk zal dit dan september 2017 worden.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij het sociaal team en op de ‘ja, ik heb interesselijst” geplaatst worden.

Dit kan via mail sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl voorzien van naam, adres en telefoonnummer of via het algemeen nummer van het sociaal team 0172 769218

Bij voldoende deelnemers zal u dan benaderd worden om te starten met de cursus.