Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Zij geven die zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met die persoon. De zorg die zij geven is langdurig, intensief en afhankelijk van de behoefte van de zorgbehoevende. We spreken over mantelzorg als het gaat om zorg die de gewone zorg van mensen qua duur, intensiteit of zwaarte overstijgt.

Mantelzorgondersteuning kan bestaan uit:

  • Advies op maat;
  • Gesprek(ken) met een mantelzorgcoördinator die naar U luistert;
  • Hulp bij regelingen, voorzieningen en financiële vragen op het gebied van mantelzorg;
  • Informatie over lokale activiteiten, themabijeenkomsten en lotgenotencontact;
  • Informatie over regionale bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen.

Ondersteuning van het Netwerk Mantelzorgondersteuning Bodegraven
Dit netwerk bestaat uit diverse organisaties, zoals Sam Welzijn, Palet Welzijn, Rode Kruis, Kwadraad, diaconale hulpgroep van de PKN, de Gereformeerde Gemeente en van de RK parochie. Het netwerk kan zorgen voor advies en ondersteuning, bijeenkomsten voor mantelzorgers, een luisterend oor van een professional of vrijwilliger. Zo kan een vrijwilliger af en toe de mantelzorger even vervangen.

Ondersteuning van SAM/Sociaal team

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, probeert u dit eerst zelf te regelen. Lukt het u niet (volledig) om zelf voor hulp te zorgen? Neem dan contact op met een van de medewerkers van het Sociaal team  0172-769218 Samen met u zoeken we naar een passende oplossing.

Ramona van Burik, Sociaal werker, bij het Sociaal team in Bodegraven-Reeuwijk, individuele ondersteuning  van Ouderen en Mantelzorg  Email: r.vanburik@bodegraven-reeuwijk.nl
Brechtje Simons, Coördinator Mantelzorg – Sociaal Makelaar   E-mail: b.simons@samwelzijn.nl  Telefoon: 0649880305.

Ondersteuning Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 21 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Wil je meer weten over ondersteuning van jonge mantelzorgers, neem contact op met Brechtje Simons of kijk op 2BeCool.

Ondersteuning van Mantelzorg centraal

mzc-logo

Bent u op zoek naar nieuwsberichten en de activiteitenkalender voor mantelzorgers? Die vindt u op de website van Mantelzorgcentraal. Op deze website staat veel algemene informatie over verschillende thema’s waaronder werk en mantelzorg, jonge mantelzorgers, oudere mantelzorgers. Ook kunt u het nieuwsblad “de Mantelzorger Centraal” downloaden. De activiteiten van Bodegraven- Reeuwijk worden hier ook vermeld. Mantelzorgcentraal is het expertisecentrum voor mantelzorgers in Midden-Holland en voor iedereen die meer wil weten over mantelzorg. Het is opgericht door Palet Welzijn in samenwerking met lokale partners.

Digitale (buren)hulp
We helpen is het digitale platform als je af en toe wat hulp kunt gebruiken, www.wehelpen.nl.

Vervangende zorg (respijtzorg)

infographic-respijtzorg-EM Klik op de afbeelding voor vergroting en downloaden

Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan zorgen. Dat kan echter alleen als u de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden.

Vervangende zorg :gezelschap
*
Gezelschapsmaatje: Anita Schoonderwoerd – Lok 06-13204254
* Gezelschapassistentie: 053-5740011
* Fleur de dag : Ellen Devilee 06 30 644 394 en Pauline Muller 06 55 381 539
* Saar aan Huis : Anita van Hoorn 06 28 343 022
* ZorgMies : Marja Wessels 06 57 82 82 62, Jolanda Malipaard 06 20 70 47 79

Huishoudelijke Hulp Toelage
Via deze regeling kun je als mantelzorger (extra) huishoudelijke hulp inkopen. Je betaalt hiervoor 7,50 euro per uur aan de aanbieder. De gemeente betaalt de resterende kosten. Het is wel van belang dat je als mantelzorger bent ingeschreven. Dit kun je doen via: www.sam-bundeling.nl/aanbod/mantelzorg/,  www.mantelzorgcentraal.nl/,  Balie SAM, Rijngaarde 1 Bodegraven T. 01726 – 614500 tussen 09.00 – 13.00 uur .

Agathos Thuiszorg T. 010 – 264 07 77 www.agathos-thuiszorg.nl
PrivaZorg Groene Hart T. 030-6365302 www.privazorggroenehart.nl
Thuiszorg INIS T. 010 – 800 94 95 www.thuiszorginis.nl
Vierstroom Hulp Thuis T. 0900-9300 www.Vierstroom.nl
We Care 4 U T.0172 – 51 69 67 www.wecare4u.nu
Zonzorg T. 0182 – 52 04 48 www.zonzorg.nl

Vergoedingen
Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.  De mogelijkheden voor vergoedingen via deze link op een rij.

Geldzaken
Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met verminderde inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. Daarnaast zijn er vaak extra zorgkosten voor uw naaste, zoals de eigen bijdrage voor de Wmo. Om u daarin tegemoet te komen, biedt de overheid verschillende vergoedingen en vrijstellingen. Op de website van Mezzo leest u er meer over: informatie over geldzaken [LINK: https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/geldzaken]

Registratie
Wanneer je ingeschreven staat als mantelzorger krijg je vier keer per jaar onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat actuele informatie voor mantelzorgers, activiteiten voor mantelzorgers in de regio, maar ook algemene informatie, tips en ervaringsverhalen.Zo blijf je als mantelzorger goed geïnformeerd en weet je waar je terecht kunt wanneer je vragen hebt.Daarnaast leidt inschrijving tot een beter zicht op het aantal mantelzorgers, waardoor het ondersteuningsaanbod beter afgestemd kan worden op de vragen/behoeften van mantelzorgers. Na registratie neemt SAM contact met u op, om te kijken of we iets voor u kunnen betekenen.Download hier het registratieformulier: SAM- Registratieformulier Mantelzorg. Stuur het formulier op naar SAM.

Informatie
– bellen met SAM: 0172-614500
– aan de balie uw vraag stellen of aanmelden (ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur ). Dienstencentrum Rijngaarde, Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven
– ons contactformulier gebruiken

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Mezzo Mantelzorglijn op telefoonnummer 0900 – 20 20 496 (€0,10 p/m) op werkdagen van 9.00-16.00 uur of per e-mail mantelzorglijn@mezzo.nl.

Inloopuur mantelzorgondersteuning stichting SAM 

Bent u mantelzorger? Dan bent u onmisbaar voor uw omgeving én de samenleving. En dan kunt u misschien zelf af en toe ook wel wat hulp of steun gebruiken.

Heeft u een vraag of wilt u advies over mantelzorgondersteuning? Of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Vanaf donderdag 8 juni 2017 is er in Rijngaarde iedere donderdag een inloopuur voor mantelzorgers.

U kunt vrij inlopen of een afspraak maken met mantelzorgondersteuner Brechtje Simons

Inloopuur mantelzorgondersteuning

Locatie: Dienstencentrum Rijngaarde, Rijngaarde 1, 2411 EV  Bodegraven

Tijdstip: donderdag 16.00-17.00

Tel: 06 4988 0305 of 0172 614500
Mail mantelzorgondersteuner Brechtje Simons: b.simons@samwelzijn.nl